نماد اعتماد کرج مارکتینگ

کانال تلگرام کرج مارکتینگ

شاخه های محصولات
سازندگان
  • آس کوپر
  • تصفیه آب گوارآب
  • کلینیک ساختمانی کسری

تاریخ آب شناسی در ایران

   تاریخ آب شناسی در ایران

  کمبود آب در ایران ارزش این ماده را صد چندان نمود،  و آن را در جایگاه والایی قرار داد،  و دانش هیدرولوژی یا آب شناسی رشد و تکامل خوبی داشته بود،  ولی بعد از حکومت صفویه و سپس استعمار و امپریالیسم از رشد تاریخی باز ماند.  برای آنکه به ارزش آب در دیدگاه ایرانیان باستان پی ببریم،  کافی است نیم نگاهی به اوستای زرتشت اندازیم.  آناهیتا، ایزد آب ها،  که گردونه او را در آسمانها چهار اسب ابر و باران و ژاله و شبنم میکشیدند،  یکی از بزرگ ایزدان پیش از زرتشت بود،  و نیایشگاه های او در کنگاور استان کرمانشاه و بیشابور استان فارس نمایان است.  در اوستا مورد ستایش بسیار بوده،  و هم مرتبه میترا (مهر) و اورمزد (اهورامزدا) قرار می گیرد.  آب در آیین زرتشت پاک است،  و مظهر پاکی و باید که همچنان پاک باقی بماند.  زرتشت از اهورامزدا درخواست می کند،  که رودها را از آبی به سترگی شانه اسب لبالب نموده،  و به پیروان خویش می آموزد که آلوده نمودن آب،  به هر شکل و گونه اش،  خلاف دین و اهریمنی است.  اینچنین است که شناخت آب در ایران باستان با وابسته داشتن صفات ویژه به آن و ارجمند داشتن این ماده زندگی بخش آغاز می شود.  هنوز هم بازمانده آیین های ایزد آب ها در جای جای ایران برگزار می شود،  که برای نمونه می توان به مراسم جوی روبی و بیل گردانی،  در دامنه آتشکده آتش کوه در نیمور،  محلات اشاره نمود.    

      در ایران باستان، صدها سال پیش از آنکه نخستین فرضیه های مربوط به آب شناسی ارائه شود،  به گونه ای شگفت آور و باورنکردنی،  پاسخ یکی از مهمترین و دشوارترین مسائل مربوط به یافتن آب و آب های زیرزمینی یافته شده بود.  سنگ نوشته ها و لوح های باز مانده از ایران باستان،  بیانگر این است که مردمان ایران زمین آب های زیرزمینی را با کندن کاریز های دراز و بسیار عمیق برآورده به روستاها و شهر های خود می رساندند. اینکه نخست گاه این کاریز کجا بوده،  و در چه مناطقی به آب می توان دست یافت و اینکه کاریز چگونه باید ساخته شود،  شاید مهمترین مساله ای بوده است،  که بشر از آغاز تمدن تا کنون در دانش آب یاری و آب رسانی با آن روبرو بوده است.  بسیاری از علمای متخصص عظمت قنات های ایران را برابر با دیوار چین می داند.  مجموعه طول قنات های ایران بیش از چهارصد هزار کیلومتر،  بیش از فاصله زمین تا ماه،  و قنات گناباد به طول سی و پنج کیلومتر و ژرفنای بیش از سیصد متر و چاه هایی با فواصل منظم پنجاه متری،  از زمان سلسله هخامنشیان،  یک شاهکار بی نظیر در سراسر جهان است.  بعضی دانشمندان بر این باورند که قنات های لوس آنجلس و پاسادانای کالیفرنیا،  همچنین قنات های شیلی و مکزیک،  در زمان سلطه اسپانیایی ها،  توسط مهندسان، متخصصان و کارگران ایرانی ساخته شده است.

در نوشته های دانشمندان ایرانی پس از اسلام، به نکته ای شایان توجه بر می خوریم،  و آن اینکه بسیاری از دانشمندان ایرانی در دوران اسلامی،  هر یک با فلسفه ویژه ای به جنبه های گوناگون دانش آب شناسی پرداخته اند.  دانش آب شناسی در آن دوران نیز مانند امروز در بردارنده بررسی دوره گردش آب یا چرخه آب (سیکل آب) در طبیعت،  جریان آب در روی زمین،  آب های زیر زمینی، چشمه ها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس ها و چگونگی دگرگونی های کمی و کیفی آب های آنها می شده است.  دانشمند بزرگ ایرانی، ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه،  در باره زیاد و کم شدن آب رودخانه ها، چشمه سارها و کاریزها می گوید:  زیاد شدن آب ها در جمیع اودیه و انهار به یک حالت نیست،  بلکه اختلاف بزرگی با هم دارند.  چنانکه جیحون هنگامی آبش زیاد می شود،  که دجله و فرات رو به کمی گذارد،  و علت این است که هر رودخانه ای که سرچشمه آن در نواحی سردسیر باشد،  آب آن در تابستان زیادتر و در زمستان کمتر است،  زیرا بیشتر آب های اصلی آن از چشمه سارها گرد می آید،  و رطوبت هایی که در کوه هایی،  که این رودخانه ها از آن بیرون می آید،  و یا از آن می گذرد سبب زیادت و نقصان آب این رودخانه ها می شود.

      دیگر اندیشمند بزرگ ایران،  ابوعلی سینا در دانشنامه علایی (طبیعیات) در باره جذر و مد دریاها و اثر ماه بر آن گوید:  روشنایی و قوت ها که از آفتاب و ستارگان است،  در این عالم اثر کند و ظاهرتر اثر آن آفتابست،  و آن ماه که آب دریاها را مد کند.  او درباره پدیده های بارندگی گوید:  و اما بخار چون از گرمگاه برخیزد جنبش وی گرانتر بود،  و چون به آن جایگاه رسد از هوا که سرد بود،  سرمای آن جایگاه او را ببندد. ...  و هرگاه که بخار زمین بفسرد،  ابر شود ...  و این را سه حکم بود.  یا اندک بود،  که او را گرمی آفتاب بروی افتن،  زود متفرق کند.  یا قوی بود،  که آفتاب اندر وی فعل نتواند کردن،  که پراکندش،  پس چون گردآید،  و یک اندر دیگر نشیند،  و خاصه که باد گرد آورش دیگر بار آب شود،  و فروجهد،  پس اگر سرما اندریابدش،  پیش از آن که قطره ها بزرگ شود و برف بود.

      دانشمند ایرانی سده پنجم هجری،  ابوحاتم اسماعیل اسفزاری خراسانی،  که برای نخستین بار در جهان پدیده های جوی و هواشناسی را در کتاب خود به نام آثار علوی،  گردآوری نموده و او را به حق باید پدر دانش هواشناسی نام داد،  در باره بخار و باران و برف و شبنم می گوید:  هرگه که حرارتی از تابش خورشید یا از جوهر آتش به آب رسد،  مدتی با او بماند،  آب مستحیل شود، و از جای خود برخیزد،  و به سوی بالا بر شود،  آن را بخار گویند،  چون گرما بر بخار مستولی شود،  آن بخار جوهر هوا گردد. ...  و اگر برودتی بر آن بخار مستولی شود،  جوهر آب گردد،  و قصد زمین کند،  آنگاه آن را باران گویند،  پس اگر هوا ساکن بود،  آن دانه ها خرد باران بود،  و اگر متحرک بود،  آن دانه های خرد به یکدیگر بپیوندند بزرگ گردند،  تا به رگبار رسند.  و اگر برودتی به افراط بر آن غالب آید جوهر برف باشد ...  هرگاه که هوا سرد باشد و سرما بر بخار مستولی گردد،  آن هوا آب شود،  و بر صورت قطره های آب از برگ ها بیاویزد، آن را شبنم خوانند ...  وی همچنین مطالعات و بررسی هایی در باره چگالی آب های گوناگون از مناطق مختلف انجام داده است.

      ریاضی دان و مهندس بزرگ سده پنجم هجری، محمد بن حسین کرجی،  دیدگاه های بسیار جالبی در باره آب شناسی دارد،  و در کتاب خود استخراج آب های پنهانی، انباط المیا الخفیه،  به بررسی روش ها و قواعد مربوط به تشخیص آب های زیر زمینی می پردازد.  او می گوید:  خدای بزرگ در روی زمین آبی ساکن آفرید،  که همچون گردش خون در بدن جانوران در جریان است.  این آب با افزایش و کاهش بارندگی،  افزون و کم نمی شود...  این آب بیشتر شکاف های درون زمین را پر می کند،  و تا آنجا که مانعی سخت در سر راهش وجود نداشته باشد،  هر قسمت به قسمت دیگر می پیوندد...  آب هایی که در زیر زمین قرار دارند نیز در بعضی مواضع مانند رودها جاری هستند،  و در بعضی موارد دیگر مانند دریا ساکن و آرامند.

      در نزهت نامه علایی، دانشنامه بزرگ فارسی،  تالیف شهمردان بن ابی الخیر رازی، در سده ششم هجری، مطالب گوناگون و جالبی در باره آب شناسی آمده است.  آب، مد و جزر دریای پارس از عجایب است و به شبانه روز دو دفعه زیادت و نقصان گیرد،  و در سیر ماه بسته است...  و جای هست که مقدار پنجاه ارش زمین خشک به وقت مد آب،  بالا گیرد به هر دفعتی....  تاریخ مسعودی نوشته،  سال ۱۲۸۹ رودخانه زاینده رود خشکید.  مردم در آن چاهی کندند به قرب سی زرع و آبی به زحمت می کشیدند برای مشروبات.

      ناوخدای، بزرگ بن شهریار رامهرمزی،  دریانورد بزرگ ایرانی در سده چهارم هجری،  که سفر های اکتشافی فراوانی به شرق انجام داد،  در کتاب بسیار جالبی به نام عجایب الهند،  شرح کاملی از توفان های دریای هند، مانسون، ارائه نموده است.  دریانورد معاصر او ابهره کرمانی نیز،  که در آن روزگار هفت سفر دریایی به چین و شرق دور داشته است.  جیهانی، وزیر دودمان سامانیان نیز اطلاعات خویش را در باره این توفان و همزمانی آن با بادهای ۱۲۰ روزه سیستان،  در کتابی گردآوری نموده است.  سلیمان سیرافی و مهران وهب سیرافی،  از دریانوردان ایرانی سده سوم و چهارم هجری،  که سفر هایی به چین و هند داشته اند،  و همچنین سهل بن آبان دریانورد ایرانی سده ششم هجری،  که سفر هایی به هند و شرق افریقا داشته است،  و سلیمان مهری دریانورد سده نهم هجری،  نیز در سفرنامه های خود به باران های موسمی هند،  و منشا احتمالی آنها اشاره کرده اند.

      مسعودی مورخ ایرانی در کتاب التنبیه و الاشراف،  به ذکر منشا رودها و دریاها پرداخته،  و از بسیار از پدیده های آبی سرزمین ایران نوشته است.  توصیف زیبا و دقیق ناصرخسرو در سفرنامه اش، از فانوس های دریایی (خشاب های) دریای پارس،  نمایانگر دانش آب شناسی و دریانوردی ایرانیان است.  زمان سلسله هخامنشیان سد کوریت نزدیکی طبس خراسان جنوبی،  در منطقه ای فوق العاده ساخته شده،  و یکبار در زمان شاهنشاهی ساسانیان نوسازی،  و بار دیگر به فرمان خواجه نصیرالدین توسی،  در اوج شکوفایی مکتب مراغه، دیواره آن بر روی شالوده هخامنشیان،  کاملا بازسازی شده است،  با ارتفاع بیش از ۶۴ متر،  بیشتر از شش صد سال،  بلند ترین سد جهان بوده است.  در دوران هخامنشیان بیش از ۶۰ سد در ایران ساخته شد،  و این جدای از پل- بند های این دوره است،  در همین دوره می دانستند،  که نمی توان در سیوند سد ساخت و نساختند.

      در زمان ساسانیان پل و بند شوشتر با درازای بیش از پانصد متر ساخته شد،  تاریخ نام سازنده این پل و همچنین سد شادروان شوشتر را یک مهندس ایرانی،  به نام برانوش پارسی ثبت کرده است.  پل دخترهایی که در سراسر ایران از جمله سروستان و میانه به چشم می خورند،  منسوب به آناهیتا، ایزد آب ها بوده اند.  دستگاه پالایش آب چغازنبیل (زنگه ویل شهر زنگه)،  نخستین و قدیمی ترین دستگاه تصفیه آب در جهان است،  که برابر با قانون ظروف مرتبط آب گل آلود رودخانه کرخه را به آبی سالم و گوارا تبدیل می نموده است.

 

ادامه
آکوا کلییر aqua clear
آکوا کلییر aqua clear
690,000 تومان
دستگاه تصفیه هوای ناسیونال مدل3800
دستگاه تصفیه هوای ناسیونال مدل3800
920,000 تومان
دستگاه تصفیه آب سی سی کا وان
دستگاه تصفیه آب سی سی کا وان
695,000 تومان
تصفیه آب خانگی سی سی کا-شش مرحله ای
تصفیه آب خانگی سی سی کا-شش مرحله ای
710,000 تومان
زعفران قائنات فله ای درجه یک
زعفران قائنات فله ای درجه یک
34,000 تومان
زعفران قائنات درجه یک
زعفران قائنات درجه یک
35,000 تومان
زعفران قائنات
زعفران قائنات
37,000 تومان
دستگاه تصفیه آب واترسیف مدل ws650c
دستگاه تصفیه آب واترسیف مدل ws650c
667,000 تومان
مرمریت مشکی پرشین کد111110-14a
مرمریت مشکی پرشین کد111110-14a
10 تومان
سنگ مرمریت دیپلمات
سنگ مرمریت دیپلمات
1 تومان
سماور زغالی برنجی حکاکی شده به نقوش حیوانات
سماور زغالی برنجی حکاکی شده به نقوش حیوانات
450,000 تومان
سرویس سماور زغالی برنجی(مس و روی) آس کوپر Ace Copper
سرویس سماور زغالی برنجی(مس و روی) آس کوپر Ace Copper
450,000 تومان
سرویس سماور زغالی مسی و روی (برنجی) به همراه سینی و کاسه و قوری (نوستالژیک) Ace Copper
سرویس سماور زغالی مسی و روی (برنجی) به همراه سینی و کاسه و قوری (نوستالژیک) Ace Copper
450,000 تومان
کتری و قوری مسی چکش کاری شده نوستالژیک
کتری و قوری مسی چکش کاری شده نوستالژیک
230,000 تومان
سرویس چای خوری مسی ترک نقره ای  (Ace Copper)
سرویس چای خوری مسی ترک نقره ای (Ace Copper)
300,000 تومان
سرویس چای خوری مسی ترک طلائی  (Ace Copper)
سرویس چای خوری مسی ترک طلائی (Ace Copper)
300,000 تومان
سرویس سماور زغالی مسی و روی(برنجی) بدون طرح سه لیتری آس کوپر(Ace Copper)
سرویس سماور زغالی مسی و روی(برنجی) بدون طرح سه لیتری آس کوپر(Ace Copper)
450,000 تومان
پارچ آب مسی آس کوپر تولید داخل
پارچ آب مسی آس کوپر تولید داخل
80,000 تومان
قندان مسی نقره ای کد 142 Copper Sugar bowl
قندان مسی نقره ای کد 142 Copper Sugar bowl
35,000 تومان
سینی مسی ( Copper tray)ساخت ترکیه کد 141
سینی مسی ( Copper tray)ساخت ترکیه کد 141
65,000 تومان
سینی مسی ( Copper tray)ساخت ترکیه کد 140
سینی مسی ( Copper tray)ساخت ترکیه کد 140
65,000 تومان
قهوه خوری ترک sena کد 139
قهوه خوری ترک sena کد 139
300,000 تومان
سینی مسی(Copper tray) ترک کد 138 Ace Copper
سینی مسی(Copper tray) ترک کد 138 Ace Copper
65,000 تومان
سینی مسی (Copper tray)با روکش کرم کد137 Ace Copper
سینی مسی (Copper tray)با روکش کرم کد137 Ace Copper
65,000 تومان
آنتی آسکالانت RO antiscalant
آنتی آسکالانت RO antiscalant
7,970 تومان
مخزن آب تحت فشار 80 لیتری Pressure tank stream
مخزن آب تحت فشار 80 لیتری Pressure tank stream
275,000 تومان
مخزن آب تحت فشار 100لیتری Pressure tank stream
مخزن آب تحت فشار 100لیتری Pressure tank stream
300,000 تومان
دستگاه تصفیه اب صنعتی گوارآب Industrial water treatment
دستگاه تصفیه اب صنعتی گوارآب Industrial water treatment
5,000,000 تومان
فیلتر مرحله چهارم تصفیه اب نیمه صنعتی(memberan filmtec)
فیلتر مرحله چهارم تصفیه اب نیمه صنعتی(memberan filmtec)
350,000 تومان
پک پیش فیلتراسیون تصفیه آب خانگی تایوانی Pack pre-filtration Taiwan
پک پیش فیلتراسیون تصفیه آب خانگی تایوانی Pack pre-filtration Taiwan
40,000 تومان
مخزن 60 لیتری دستگاه های تصفیه اب خانگی و نیمه صنعتی Water reservoir
مخزن 60 لیتری دستگاه های تصفیه اب خانگی و نیمه صنعتی Water reservoir
340,000 تومان
دستگاه تصفیه اب خانگی سی سی کا CCK QM72
دستگاه تصفیه اب خانگی سی سی کا CCK QM72
699,000 تومان
CCK QM86 تصفیه اب خانگی سی سی کا
CCK QM86 تصفیه اب خانگی سی سی کا
709,000 تومان
تصفیه اب خانگی ال ایکس پنج مرحله ای پایه دار LX
تصفیه اب خانگی ال ایکس پنج مرحله ای پایه دار LX
450,000 تومان
ARTECدستگاه تصفیه آب ارتک شش6 مرحله ای
ARTECدستگاه تصفیه آب ارتک شش6 مرحله ای
690,000 تومان
water safe ws1250fs دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف  شش6 مرحله ای مدل
water safe ws1250fs دستگاه تصفیه آب خانگی واترسیف شش6 مرحله ای مدل
700,000 تومان
کاپ هخامنشیCUP
کاپ هخامنشیCUP
50,000 تومان
فیلتر مرحله پنجم تصفیه اب نیمه صنعتی(Post Carbon)
فیلتر مرحله پنجم تصفیه اب نیمه صنعتی(Post Carbon)
25,000 تومان
(memberan)فیلتر مرحله چهارم تصفیه اب نیمه صنعتی
(memberan)فیلتر مرحله چهارم تصفیه اب نیمه صنعتی
135,000 تومان

logo-samandehi

صفحه اینستاگرام کرج مارکتینکگ

clear-bug-div
آمار سایت
کلمات رايج جستجو
واترسیف  سنگ گرانیت  سنگ گرانیت  دستگاه تصفیه اب ویتک  گوارآب  قوری مسی  دستگاه تصفیه اب  فیلتر دستگاه تصفیه آب فیلم تک  دستگاه تصفیه آب  دستگاه تصفیه آب ال ایکس  دستگاه تصفیه اب خانگی  دستگاه تصفیه آب خانگی  دستگاه تصفیه آب  آنتی آسکالانت  دستگاه تصفیه آب کرج  دستگاه تصفیه آب خانگی کرج  دستگاه تصفیه آب آرتک  دستگاه تصفیه آب صنعتی  ظروف مسی ترک  دستگاه تصفیه اب آکواتک  اب شیرین کن  دستگاه تصفیه اب  تصفیه اب واترتک  تصفیه آب خانگی  دستگاه تصفیه آب  دستگاه تصفیه آب سافت واتر  ظروف مسی  ظروف مسی  ظروف مسی  آنتی آسکالانت  آنتی آسکالانت  ظروف مسی  گلاس مسی  لیوان مسی  سینی مسی  ظروف مسی  ظروف مسی  آس کوپر  تولید دستگاه تصفیه آب  خرید دستگاه تصفیه آب  ظروف مسی  سنگ گرانیت  ظروف مسی ترک  تصفیه آب  گرانیت  سنگ گرانیت  مخزن تحت فشار  سنگ ساختمانی  سنگ مرمریت  دستگاه  سنگ تراورتن  سنگ تراورتن  تصفیه آب خانگی  اب پاک  تصفیه اب ویتک  تصفیه آب ال ایکس  آکواتک  تصفیه اب خانگی  دستگاه تصفیه اب خانگی  دستگاه تصفیه آب خانگی  تصفیه آب  سافت واتر تصفیه آب  آرتک  سافت واتر  تصفیه آب خانگی  دستگاه تصفیه اب  فروش اقساطی دستگاه تصفیه آب  دستگاه تصفیه اب پاک  دستگاه تصفیه آب  اب  فیلم تک  تصفیه  انتی اسکالانت صنعتی  دستگاه تصفیه  سنگ گرانیت  تصفیه آب 
زبان ها
Persian